Dėmesys Žmogui ir Žemei

Melioracija, tvenkiniai ir pralaidos, vandentiekis ir nuotekų tinklai, keliai ir aikštės, pamatai ir šlaitų sienos — žmogaus gerovei, žemės tausojimui.

Vizija

UAB „Mevilsta“ vizija

  • Patikima įmonė, aukšta darbo kultūra, sutarčių ir įsipareigojimų savalaikis vykdymas ir laikymasis
  • Operatyvus prisitaikymas prie nuolat besikeičiančių sąlygų ir aplinkos reikalavimų
  • Sėkmingas pažangių technologijų taikymas visuose atliekamuose darbuose
  • Prevencinės aplinkosauginės bei darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės
  • Vertindami įmonės veiklos poveikį aplinkai ir riziką darbe bei mokydami darbuotojus saugių darbo užduočių atlikimo būdų, sieksime mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir darbuotojams

Šiems siekiams įgyvendinti stengiamės nukreipiame visų bendrovės darbuotojų pastangas esminiam statybos darbų kokybės gerinimui visuose lygiuose ir visose darbo vietose.