Dėmesys Žmogui ir Žemei

Melioracija, tvenkiniai ir pralaidos, vandentiekis ir nuotekų tinklai, keliai ir aikštės, pamatai ir šlaitų sienos — žmogaus gerovei, žemės tausojimui.

Misija

UAB „Mevilsta“ misija

 • Nuolat tobulinti darbų kokybę
  • melioracijos statinių statyba ir priežiūra
  • inžinerinių tinklų įrengimas,
  • kelių remonto ir priežiūros,
  • aplinkos tvarkymo darbai
  • kitos paskirties statinių bendrųjų statybos darbų,
  • Plėsti ir gilinti esamas veiklos sritis
 • Siekti patenkinti užsakovo reikalavimus bei lūkesčius
 • Laiku vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.
 • Naudoti aplinkai nekenksmingas medžiagas ir technologijas.

Nuolat tobuliname integruotą kokybės, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, vadovaudamiesi LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005 bei LST 1977:2008 standartų reikalavimais.