Dėmesys Žmogui ir Žemei

Melioracija, tvenkiniai ir pralaidos, vandentiekis ir nuotekų tinklai, keliai ir aikštės, pamatai ir šlaitų sienos — žmogaus gerovei, žemės tausojimui.

Įmonės politika

UAB „Mevilsta“ įmonės politika

Ši politika bus įgyvendinama siekiant tikslų ir vadovaujantis principais

  • Nuolatinis ryšis su užsakovais paslaugų kokybei gerinti
  • Operatyvus ir savalaikis užsakymų vykdymas
  • Progresyvių technologijų diegimas
  • Nuolatinis visos bendrovės personalo tobulėjimas
  • Integruotos vadybos sistemos, atitinkančios tarptautinio ISO 9001, ISO 14001, BS-OHSAS 18001 standarto reikalavimus, analizė ir rezultatyvus veikimas
  • Kiekvieno darbuotojo atsakomybė už veiklos poveikį aplinkai bei saugos ir sveikatos reikalavimų laikymasis
  • Visų aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos, sveikatos įstatymų ir normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymas, taršos prevencijos principo laikymasis
  • Įgyvendinti numatytus aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos bei sveikatos tikslus ir skirti tam reikalingus išteklius