Dėmesys Žmogui ir Žemei

Melioracija, tvenkiniai ir pralaidos, vandentiekis ir nuotekų tinklai, keliai ir aikštės, pamatai ir šlaitų sienos — žmogaus gerovei, žemės tausojimui.

Vandens valymo įrenginiai

Klodama magistralines buitinių ir lietaus nuotekų šalinimo linijas, UAB „Mevilsta” montuoja prie jų valymo įrenginius - naftos surinkėjus, arba gaudykles, automobilių stovėjimo aikštelėse bei riebalų gaudykles prie visuomeninio maitinimo įmonių.

Lietaus nuotekų šalinimo sistemoje prieš naftos produktų - benzino, dyzelino - gaudyklę įrengiama smėliagaudė, sulaikanti magistralinių nuotekų vamzdynų smėlį. Pviršinis lietaus vanduo kartu su naftos produktais, pratekėjęs smėliagaudę patenka į valymo įrenginius, ir tik po to - išvalytas nuo naftos produktų - išteka į vandens telkinį.  

Valymo įrenginių bendra charakteristika

  • Valymo įrenginiai montuojami vietoje, 3-4-5-7 m gylyje, priklausomai nuo bendrų magistralių nuolydžių ir gylių. Pvz., valymo įrenginius Birštone  sumontavome 6 m gylyje.
  • Valymo įrenginių dydžiai priklauso nuo pratekančio vandens debito - kuo didesnis vandens kiekis, tuo tie įrenginiai didesni.
  • Valymo įrenginių išvaizda panaši į horizontalias statines, kurios pasiekiamos vertikaliais šuliniais.
  • Valymo įrenginių - „statinių“ - viduje yra specialūs filtrai, sulaikantys naftos produktus arba riebalus.
  • Valymo įrenginiai su liukais, pro kuriuos iš požeminių talpų išsiurbiamas jų turinys.

Buitinių nuotekų valymas

Buitines nuotekas būtina saugiai ir nedelsiant pašalinti iš miestų bei gyvenviečių, garantuotai užtikrinus, kad jos nepatektų į vandens telkinius ar nesikauptų žemės paviršiuje. Privačių ir daugiabučių gyvenamųjų namų, prijungtų prie buitinių nuotekų magistralinių vamzdynų, buitinės nuotekos nukreipiamos į specialius šių buitinių nuotekų valymo įrenginius.

Valymo įrenginiai statomi prieš kiekvieną buitinių nuotekų ištekėjimą į galutinius vandens telkinius. Kai valymo įrenginių talpos prisipildo teršalais, automatiškai įsijungia šviesos arba garso signalizacija, atvažiuoja atsakingos butų ūkio tarnybos ir valymo įrenginių turinį išsiurbia.
Buitinės nuotekos - tai  vandens nuotekos su organiniais, mineraliniais ir bakteriniais-biologiniais teršalais, labai palanki terpė vystytis įvairiems organines medžiagas skaidantiems mikroorganizmams, jų tarpe - ir sunkių ligų sukėlėjams. Nesugebėjimas saugiai utilizuoti buitinių nuotekų ir mikrobiologijos žinių trūkumas viduramžiais buvo baisių choleros ir maro epidemijų priežastimi, nusinešusia milijonus žmonių gyvybių.

Griežtai draudžiama buitinių nuotekų šalinimo sistemą jungti į drenažo sistemą, nes visi teršalai, jų tarpe - ir galimi sunkių ligų sukėlėjai - patektų  į melioracijos griovius, o iš ten - į vandens telkinius, ir gali sukelti pavojingų žmogaus sveikatai infekcinių ligų protrūkius. Tokie savavališki pažeidimai traktuotini kaip nusikalstami ir gamtosaugos požiūriu (gamtos teršimas), todėl taikoma atitinkama atsakomybė. 

Lietaus nuotekų valymas

Lietaus ir buitinių nuotekų šalinimo sistemos įrengiamos atskirai. Nors lietaus vandens nuotekos taip stipriai neužterštos, kaip buitinės nuotekos - griežtai draudžiama lietaus nuotekas savavališkai jungti prie buitinių nuotekų šalinimo sistemos; buitinių nuotekų valymo įrenginiai nepritaikyti papildomam lietaus vandens kiekui, kuris perkrautų buitinių nuotekų valymo įrenginius ir sutrikdytų visos sistemos funkciją. Pastebėjus šiuos pažeidimus, taikoma atitinkama atsakomybė.

Mažiausiai užterštas yra nuo stogų nubėgantis lietaus vanduo; privačių namų savininkai dažnai šiuo lietaus vandeniu laisto daržus. Tačiau lietus, nuplovęs gatves ir šaligatvius, nuplukdo į lietaus vandens surinkimo sistemą ir įvairias smulkias šiukšles, nedidelius naftos produktų kiekius, o žiemą per atodrėkį – ir gatvių barstymui naudojamą techninę druską. Toks paviršinių nuotekų vanduo prieš išleidžiant į vandens telkinius turi būti valomas.

Paminėtina UAB „Mevilsta“  2012 m. įrengta nauja lietaus nuotekų šalinimo sistema kartu su vandens valymo įrenginiais Birštone, Pušyno g. Lietaus nuotekų vanduo prateka per šiuos valymo įrenginius prieš išbėgdamas į Nemuną.

Didesnėse automobilių stovėjimo aikštelėse lietaus nuotekų vandeniui valyti įrengiami naftos produktų surinkėjai.