Dėmesys Žmogui ir Žemei

Melioracija, tvenkiniai ir pralaidos, vandentiekis ir nuotekų tinklai, keliai ir aikštės, pamatai ir šlaitų sienos — žmogaus gerovei, žemės tausojimui.

Betoninės grindys, pamatai

Monolitinių pamatų ir grindų kokybiškas liejimas įvairios paskirties statiniams, pradedant gyvenamaisiais namais, baigiant didelių plotų visuomeninės paskirties pastatais - viena iš UAB „Mevilsta“ veiklos sričių, reikalaujanti aukštos specialistų kvalifikacijos, ilgametės patirties bei įgūdžių ir specialios technikos. Visa tai UAB „Mevilsta“ turi.

Betoną naudojame tik labai aukštos kokybės, atitinkantį techninius standartus. Specialūs betono priedai, gerinantys betono kokybę, parenkami pagal betonuojamo objekto paskirtį ir keliamus jam reikalavimus

Pvz., yra betono priedų, leidžiančių betonuoti iki minus 15 laipsnių šaltyje žiemą; specialiųjų betono priedų dėka gaunamas hidrotechninis betonas, atsparus aplinkos vandens poveikiui, ir naudojamas pastatų pamatams, rūsio grindims, sienoms bei pertvaroms, kai po pastatu yra labai aukštas gruntinio vandens lygis, arba betono paviršius liečiasi su vandeniu tiesiogiai, pvz., vandens saugyklų betoninės užtvankos, turinčios atlaikyti itin stiprų vandens slėgį. 

Praktiškai visos betoninės konstrukcijos - betoninės grindys, monolitiniai pamatai, atraminės sienutės, didesnes ar mažesnes apkrovas laikančios  konstrukcijos - armuojami armatūros tinklais ir armatūros karkasais. Tvirtesnėms betoninėms konstrukcijoms naudojama armatūra su didesnio skersmens strypais ir mažesnėmis armatūros tinklų akutėmis; mažesnių apkrovų betono konstrukcijų armatūros strypų diametras mažesnis, armatūros tinklų akutės didesnės.

Visus betono liejimo darbus atliekame pagal projekte numatytus konkrečiam objektui skaičiavimus iš savo arba užsakovo medžiagų. 

Betoninių grindų įrengimas

Liejame didelio ploto betonines grindis nuo 200-300 m2 ploto prekybos centrams, didesniems cechams, įvairioms gamybinėms patalpoms.

Betonuojamoms grindims, kaip ir keliams bei aikštėms, svarbu įrengti tvirtus, kokybiškus pagrindus. Priklausomai nuo betoninių grindų paskirties ir numatytų apkrovų, betono grindys armuojamos atitinkamais armatūros tinklais.

Betono mišinys dar sutankinamas vibrojuostomis ir „lėkščiuojamas“, „glaistomas“, kol išgaunamas labai lygus betoninių grindų paviršius. Išlietų betoninių grindų darbų etapai ir jų kokybė atitinka Statybos techninio reglamento reikalavimus.

Iš atliktų UAB „Mevilsta“ darbų paminėtinos didelio ploto išbetonuotos „Arvi“ kalakutų fermų grindys.

Pastatų monolitinių betoninių pamatų įrengimas

Liejame monolitinius betoninius pamatus privačių ir daugiabučių gyvenamųjų namų bei visuomeninės paskirties pastatų ir atliekame visus kitus su pamatų liejimu susietus darbus: kasame duobes, montuojame surenkamus monolitinių betoninių pamatų klojinius, pamatus sutvirtiname specialiais armatūros tinklais.

Pastatų pamatai atlaiko nepalyginamai didesnes apkrovas nei grindys, todėl pamatams naudojama daugiau ir tvirtesnės armatūros, o „riebesnio“ pamatų betono sudėtyje yra daugiau cemento.

Vidutinio dydžio namo pamatus išliejame maždaug per savaitę. Visus pamatų liejimo darbus atliekame su savo technika.