Dėmesys Žmogui ir Žemei

Melioracija, tvenkiniai ir pralaidos, vandentiekis ir nuotekų tinklai, keliai ir aikštės, pamatai ir šlaitų sienos — žmogaus gerovei, žemės tausojimui.

Atraminių sienų įrengimas

Atraminių monolitinių betoninių sienučių įrengimas - tarsi pačios gamtos iškeltas poreikis sutvirtinti žemės reljefą ir išsaugotus jos paviršiaus plotus tikslingai panaudoti žmogaus reikmėms.

Didžiausi nuošliaužų pavojai kyla smarkaus lietaus bei liūčių metu, ypač jei molingas ir vandeningas gruntas. Tuomet vanduo paplauna žemės grunto masyvą, kuris - jei labai didelės apimties - savo kelyje gali sugriauti ir palaidoti praktiškai viską, įskaitant gyvenamuosius namus ir žmones.

Nuošliaužos - pavojingas reiškinys, todėl gyvenantiems netoli stačių šlaitų svarbu kiek įmanoma anksčiau pastebėti galimą grėsmę. Patikimai ir laiku šlaitus sutvirtinus, paprasčiau ir palankiau nuo tokių nelaimių apsisaugoti, nei užgriuvus gelbėtis.

Atraminės sienutės

Betono ir gelžbetonio konstrukcijoms, jų tarpe ir atraminėms sienutėms betonuoti, naudojamas projekte nurodytos klasės betonas. Betono mišinio technologinės savybės  - konsistencija pagal kūgio nuoslūgį mm (vandens kiekis tam pačiam betonui), vandens ir cemento kiekio santykis (V/C), užpildai, priedai - priklauso nuo betonuojamos konstrukcijos ypatumų ir betonavimo technologijos. Jei reikia, projekte nurodomas betono atsparumas šalčiui, tankis, vandens nepralaidumas, deformatyvumas ir kitos savybės.

Atramines monolitines betono sienutes  įrengiame šiais atvejais:

  • Kai šalia naudojamo žemės ploto yra aukštas šlaitas, nuo kurio paviršiaus gali pavojingai nuslinkti nuošliauža, įrengiamos tvirtos atraminės sienos, sutvirtinančios šlaitą ir apsaugančios nuo užgriuvimo. 
  • Kai šalia naudojamo ploto šlaitas leidžiasi žemyn - tuomet statomi įrenginiai šlaitui suformuoti į viršų, kad sulaikytų žemės paviršiaus dangą ir žemė neįgriūtų.
  • Nelygaus žemės reljefo peraukštėjimams sutvarkyti ir pritaikyti statomiems „laiptuotiems“ pastatams

Priklausomai nuo grunto, geologinių tyrimų rezultatų ir konkretaus projekto, galime įrengti konkrečiai nelygaus reljefo vietovei pritaikytus takus, pakopas ir pan.