Dėmesys Žmogui ir Žemei

Melioracija, tvenkiniai ir pralaidos, vandentiekis ir nuotekų tinklai, keliai ir aikštės, pamatai ir šlaitų sienos — žmogaus gerovei, žemės tausojimui.

Melioracijos darbai

UAB „Mevilsta” atestuota melioracijos statinių statybai, melioracijos statybos techninei priežiūrai

  • Atestato Nr. 21–MT
  • Atestatas išduotas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos ir galioja iki 2017 m. 11 mėn. 21 d.
  • Atestavimo komisijos 2012 m. lapkričio mėn. 21d. protokolas Nr. 8D-515 (5.50)

Melioracija kilęs iš lot. k. melioratus - „gerintas“. Tai priemonės, ilgam laikui pagerinančios dirvožemio vandens, oro, šilumos, maisto medžiagų balansą ir sudarančios sąlygas gausesniam ilgalaikiam žemės ūkio kultūrų derliui gauti. Šnekamojoje kalboje sąvoka „melioracija“ suprantama kaip pernelyg drėgnų ar šlapių žemės plotų sausinimas, perteklinio vandens nutraukimas.

Dažniausiai melioruojamos įmirkusios žemės, pelkynai, labai šlapios ar drėgnos pievos, laukai, sklypai. Tačiau aktualiausia yra šlapių dirvų melioracija, arba sausinimas. Daugiausiai melioruojame Vilkaviškio ir Marijampolės rajonų drėgnų žemių plotus. Iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. mūsų įmonė - tuometinė AB „Vilkaviškio melioracija“ - nusausino ir Vilkaviškio rajone 74,0 tūkst. ha šlapių arba užpelkėjusių žemių.

Visiems melioracijos darbams ir jų etapams esame pilnai apsirūpinę savo melioracijos technika, nauja arba beveik nauja, šiuolaikiška, pastoviai atnaujinama. Per 1 mėn. galime numelioruoti iki 100 ha užmirkusių laukų ploto. Pagrindiniai melioracijos darbų užsakovai - savivaldybės, ūkininkų asociacijos. Paminėtina, kad per du metus (2011-2013) laimėjome 7 melioracijos darbų konkursus, kurių užsakovai - Lietuvos ūkininkų asociacijos, rajono savivaldybės, gavusios paramą iš Europos fondo.  Visi UAB „Mevilsta“ vadovaujančias pareigas užimantys specialistai yra su aukštuoju išsilavinimu, baigę A. Stulginskio universitetą, Hidrotechnikos specialybę (buvęs LŽŪ universitetas; dar anksčiau - LŽŪA).