Dėmesys Žmogui ir Žemei

Melioracija, tvenkiniai ir pralaidos, vandentiekis ir nuotekų tinklai, keliai ir aikštės, pamatai ir šlaitų sienos — žmogaus gerovei, žemės tausojimui.

Drenažo vamzdynai

Drenažo vamzdžiai

Į melioracijos vamzdžius - sausintuvus vanduo patenka per jų perforuotą paviršių ir netrukdomai teka tolyn į pagrindinį vamzdį - vandens rinktuvą. Kad vamzdžiai-sausintuvai neužsikimštų moliu, smėliu ir galimu smulkiųjų dirvožemio dalelių nuosėdiniu dumblu, jie dengiami specialiu filtruojančiu audiniu, praleidžiančiu tik vandenį. Audinys yra mineralinis, nesuyra dešimtmečiais.

Sausinamuosius melioracijos vamzdžius klojame daugiakaušiu ekskavatoriumi iš susukto rulono iki 50 m ilgio atšakomis nuo pagrindinio vamzdžio-vandens rinktuvo ne mažiau 1, 20  m gylyje. Todėl drenažo sistema visiškai netrukdo dirbti žemę bet kuria žemės ūkio technika.

Drenažo vamzdžiai - vandens rinktuvai yra vientisi arba perforuoti.

  • Į vientisus drenažo vamzdžius rinktuvus vanduo iš sausintuvų patenka per vamzdžių rinktuvų sandūras.
  • Perforuoti drenažo vamzdžiai rinktuvai sugeria dirvos drėgmę ir vandenį patys. Kad neužsiterštų, perforuoti vamzdžiai apvynioti nesuyrančiu, tvirtu audiniu. Vandens rinktuvus klojame vienakaušiu ekskavatoriumi tame pačiame 1,2-1,5 m gylyje, kaip ir sausinamuosius vamzdžius.

Anksčiau sausinamieji melioracijos vamzdžiai ir vandens rinktuvai buvo keraminiai, dabar - plastmasiniai PVC, patvarūs ir ilgaamžiai, galintys funkcionuoti ne mažiau 25 m.

Drenažo sistemos sausinamuosius vamzdžius ir vandens rinktuvus, nors ir tvirtus, per ilgesnį laiką gali apraizgyti, įaugti į vidų, sujudinti iš savo vietų arba kitaip įtakoti sistemą medžių šaknys, ir dėl šios priežasties vandens nutekėjimas gali sutrikti arba nustoti veikti.  Todėl svarbu, kad melioruojamuose žemės plotuose arti sausinamųjų vamzdžių ir vandens rinktuvų neliktų medžių ir krūmų.