Dėmesys Žmogui ir Žemei

Melioracija, tvenkiniai ir pralaidos, vandentiekis ir nuotekų tinklai, keliai ir aikštės, pamatai ir šlaitų sienos — žmogaus gerovei, žemės tausojimui.

Vamzdynų atnaujinimas

Vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų šalinimo magistraliniai vamzdynai - kaip ir visos sistemos - nėra amžini. Lietaus vanduo per ilgesnį laiką gali sunešti į vandens nuotekų rinktuvus smėlį, šiukšles, gruntą ir vamzdynus užteršti arba užkimšti. Todėl svarbu vamzdynus prižiūrėti ir laiku išvalyti.

Vamzdynų kokybiško funkcionavimo ilgaamžiškumą įtakoja

  • Avarijų dažnumas vamzdynų magistralėse
  • Ar suspėja vamzdynų sistema laiku nutraukti smarkaus lietaus ar liūties vandenį, ar nesikemša vandens suneštomis šiukšlėmis
  • Kaip seniai, kokiu laikmečiu ir iš kokių medžiagų vamzdynai įrengti
  • Jei vamzdynai nekokybiškai sumontuoti,  lietus gali išplauti ties šuliniais gruntą, ir atsirasti įgriovos arba - per lietaus vandens praplautus šulinių rentinių plyšius į sistemą gali patekti daug smėlio ar kito grunto.
  • Pasikeitus magistralinių vamzdynų vartojimo intensyvumui, pvz., sumažėjus vartotojų kiekiui ar poreikiams -  keičiami vamzdžiai su mažesniais diametrais, prireikus juos renovuoti dėl kitų priežasčių. Jei atsiranda daugiau vartotojų, ir poreikiai padidėja, - būtina keisti esamus vamzdžius į didesnio skersmens, nesvarbu - reikia atnaujinti ar ne. 

Magistralinių vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų vamzdynų atnaujinimas

Vienas iš galimų vamzdynų atnaujinimo būdų - į esamą seną vamzdyną prakišamas mažesnio skersmens naujas tvirtas vamzdis; aišku, jei vamzdžio diametras atitinka vartotojų poreikius. Šis būdas ženkliai sumažina vamzdynų atnaujinimo kaštus, nes nereikia ardyti senojo vamzdyno.

Jei nėra galimybių montuoti magistralinius vamzdynus atviru būdu, nauji vamzdynai tiesiami taip

  • Viename gale atkasamas ir atidengiamas senas vamzdynas, į jį prakišamas, įveriamas jau suvirintas naujas vamzdynas - darbai vyksta labai operatyviai
  • Užstatytose pastatais teritorijose su aukštos įtampos kabeliais ar kitais vamzdynais, kur ankstesniojo vamzdyno neįmanoma atkasti, nenukirtus kitų linijų, tačiau būtina renovuoti - nauji vamzdžiai tiesiog praduriami į žemę. Dabartinių technologijų dėka pradūrus gruntą, vienoje vietoje vamzdis į gruntą įduriamas, kitoje - ištraukiamas. Nauji vamzdžiai gali praeiti šalia ar žemiau senesnių vamzdžių.

Dėl pasikeitusių vamzdynams poreikių ir apkrovų paminėtini UAB „Mevilsta“ atnaujinti vamzdynai buvusioje Alytaus mėsos kombinato teritorijoje. Įsikūrus „verslo kaimeliui“ - įvairios paskirties įmonėms - vandentiekio vandens, o tuo pačiu - ir buitinių nuotekų - kiekiai sumažėjo, todėl į senus didesnius vamzdžius įvėrėme naujus mažesnio diametro vamzdžius, ir šis būdas pilnai pasiteisino.