Dėmesys Žmogui ir Žemei

Melioracija, tvenkiniai ir pralaidos, vandentiekis ir nuotekų tinklai, keliai ir aikštės, pamatai ir šlaitų sienos — žmogaus gerovei, žemės tausojimui.

Lietaus nuotekų tinklai

Lietaus, arba paviršinio vandens, nuotekos - tai lietaus, liūčių arba sniego tirpsmo vanduo, susikaupiantis ant nelaidžių vandeniui paviršių. Namų stogai, asfaltuotos gatvės, betoninėmis trinkelėmis ar plytelėmis grįsti šaligatviai ir aikštės neleidžia lietaus arba sniego tirpsmo vandeniui susigerti į gruntą.

Šios lietaus nuotekos, jeigu jų laiku nepašalinti, užtvindytų gatves, aikštes ir namų rūsius. (Anksčiau lietaus nuotekos buvo vadinamos lietaus kanalizacija).

Lietaus nuotekų magistralinių vamzdynų tinklo įrengimas

UAB „Mevilsta“, įrengdama naujas gatves ir aikštes arba rekonstruodama ankstesnes, kartu pakloja ir lietaus nuotekų šalinimo magistralinius vamzdynus, įrengia ir pajungia gatvėse numatytus lietaus vandens surinkėjus.

Lietaus nuotekų šalinimo vamzdynų tinklą tiesiame šiuolaikiškais patvariais plastikiniais vamzdžiais, praktiškai tokiais pačiais, kaip buitinių nuotekų. Didesnėms apkrovoms skirti vamzdžiai yra gofruoti, jie kasami 3-6 metrų gylyje ir atlaiko didelį slėgį. Vamzdžių praplatėjimai sumaunami hermetiškai movomis.

Ant lietaus nuotekų šalinimo magistralinių vamzdžių montuojami šuliniai, į kuriuos lietaus vanduo patenka iš lietaus vandens surinkėjų ir iš magistralinių šulinių išeinančiais vamzdynais pagal nuolydį nuteka į vandens telkinius. Jeigu vandens telkiniai labai toli, tuomet naujai įrengti magistraliniai vamzdynai pajungiami į kitus artimiausius nuotekų magistralinius vamzdynus.

Lietaus vandens nuotekų kelias iki vandens telkinio

 • Lietaus vandens surinkėjai -mažieji šuliniukai - jų kiauri dangčiai, pro kuriuos suteka nuo gatvių ir aikščių paviršių lietaus vanduo.
 • Lietaus nuotekų vamzdžiai, jungiantys lietaus vandens surinkėjus ir stambesnius lietaus nuotekų šulinius, į kuriuos atiteka iš lietaus surinkėjų vanduo.
 • Lietaus nuotekų magistraliniai šuliniai, iš kurių lietaus vanduo, patekęs iš lietaus surinkėjų, magistraliniais lietaus nuotekų vamzdynais nuteka į vandens telkinius, prieš tai pratekėdamas per vandens valymo įrenginius

Magistralinių lietaus nuotekų šulinių funkcijos

 • Tarpinė magistralinių lietaus nuotekų šulinių paskirtis tarp lietaus vandens surinkėjų ir magistralinių vamzdynų.
 • Lietaus nuotekų magistraliniai šuliniai naudojami vamzdynų tinklo priežiūrai - iš jų valomi užsikimšę ar užteršti vamzdynai.
 • Ties magistraliniais lietaus nuotekų šuliniais įrengiami vamzdynų linijų posūkiai.
 • Per magistralinius lietaus nuotekų šulinius prijungiamos kitos lietaus vandens nuotekų šalinimo magistralės, jeigu nuo jų pernelyg toli vandens telkinys, į kurį turėtų nutekėti lietaus vanduo.
 • Magistralinių lietaus nuotekų šuliniuose pakeičiami vamzdynų diametrai,
  • jei lietaus nuotekų magistralė labai ilga: kuo vamzdžiai yra arčiau vandens telkinio, tuo jų skersmuo didesnis. Prie pat vandens telkinio vamzdynų skersmuo gali būti 600-1000 mm.;
  • jei vamzdynai nutiesti skirtinguose aukščiuose: kuo didesnis nuolydis, tuo vamzdžių skersmuo mažesnis ir atvirkščiai