Dėmesys Žmogui ir Žemei

Melioracija, tvenkiniai ir pralaidos, vandentiekis ir nuotekų tinklai, keliai ir aikštės, pamatai ir šlaitų sienos — žmogaus gerovei, žemės tausojimui.

Adatiniai filtrai, tranšėjos

UAB „Mevilsta“ turima technika ir naudojamos visų magistralinių vamzdynų tiesimo technologijos leidžia kasti vandentiekio, buitinių bei lietaus nuotekų magistralinių vamzdynų tinklų tranšėjas, nepriklausomai nuo konkrečios vietos požeminio gruntinio vandens lygio ir gylio.

Jei iškastą tranšėją pradeda semti požeminis gruntinis vanduo, naudojame adatinius filtrus, kurių pagalba - kol vyksta kasimo darbai - siurbliu išsiurbiamas sutekėjęs gruntinis vanduo. Jei vandens labai daug, siurblys specialistų priežiūroje paliekamas per naktį.

Adatinių filtrų 6 m ilgio adatos ir siurblio galingumas, pritaikytas įvairiam siurbimo intensyvumui, užtikrina palankias sąlygas tiesti vamzdynus sausoje tranšėjoje, nors į ją viso darbo metu natūraliai veržiasi dideli gruntinio vandens kiekiai.

Vamzdynų užpylimas tranšėjose

  • Po vamzdžiais ir virš jų pilamas smėlis - kad vamzdis glaudžiai prigultų prie tranšėjos dugno ir nesideformuotų nuo žemės svorio, jei, pvz., po vamzdžiu liktų tuštuma, grunto nelygumai ar pakliūtų, kad ir nedidelis, akmuo.
  • Virš vamzdžių su smėlio sluoksniu užpilamas sluoksniais gruntas ir tankinamas kiekvienas smėlio bei iškasto grunto sluoksnis, kuriuo užpilamas vamzdynas - kad apsaugotų vamzdį nuo nelygumų iš visų pusių, ypač - iš viršaus ir apačios.
  • Vamzdžių klojimo gylis - pagal projektą, bet dažniausiai - ne mažiau kaip 1,20 m
  • Vamzdžių nuolydis - irgi pagal projektą, kad jais lietaus ir buities nuotekos tekėtų savaime. Buitinių ir lietaus nuotekų šalinimo vamzdynų nuolydžiai yra skirtingi, reglamentuojami STR (Statybos techninis reglamentas).
    • Lietaus nuotekų šalinimo vamzdynų nuolydis didesnis, nei buitinių nuotekų, ir pritaikytas taip, kad stipresnė srovė, nešdama galimai patekusį smėlį, tuo pačiu praplautų vamzdynus, ir šie vamzdynai pastoviai išsivalytų patys. Jei nuolydis bus netinkamas, lietaus nuotekų vamzdynai užsiterš smėliu.
    • Buitinių nuotekų šalinimo vamzdynų nuolydis mažesnis, nei lietaus nuotekų vamzdynų, ir pritaikytas lėtai, su vandens srove plukdyti visas buitines atliekas. Jei nuolydis būtų didesnis, ir srovė tekėtų greičiau, kietosios buitinių nuotekų dalelės nutekėti su srove „nesuspėtų“, vamzdynų turinys kauptųsi į krūvas, susidarytų savaiminiai kamščiai, ir vamzdynai užsikimštų.

Jeigu naujai klojamai magistralinei nuotekų šalinimo linijai natūraliai formuojami nuolydžiai yra per maži, statome nuotekų perpumpavimo siurblines, kad kompensuoti reikalingą aukščių skirtumą. Teisingai įrengta vandentiekio, lietaus ir buities nuotekų šalinimo magistralinių vamzdynų tinklų sistema turi veikti pati savaime ilgai, po kelis dešimtmečius.