Dėmesys Žmogui ir Žemei

Melioracija, tvenkiniai ir pralaidos, vandentiekis ir nuotekų tinklai, keliai ir aikštės, pamatai ir šlaitų sienos — žmogaus gerovei, žemės tausojimui.

Vandens pralaidos

Vandens pralaidos - tai hidrotechniniai statiniai vandeniui praleisti. UAB „Mevilsta“ įrengia šių pagrindinių kategorijų pralaidas

  • Sausumos plotų vandens pralaidos
    • Pralaida kelio ir pratekančio vandens susikirtimo vietoje
    • Pralaida laukų ir kelių apsaugai nuo vandens apsėmimo
  • Vandens telkiniuose įrengiamos pralaidos

Sausumos plotų vandens pralaidos

Pralaida kelio ir nedidelio upelio arba vandens griovio susikirtimo vietoje. Jos įrengiamos, kai vandens upelis ar melioracijos griovys  kerta kelius ar nedidelius, vietinės reikšmės, keliukus, jungiančius abipus pratekančio vandens esančius žemės plotus. Šios pralaidos įrengiamos dažniausiai ūkininkų pageidavimu ir pagal Kelių tiesimo taisykles. Skersai kelią, pratekančiojo vandens kryptimi, tiesiamas vandens nutekėjimo vamzdis. Jei upelis platesnis, siūlome įrengti dvi vandens pralaidas - vieną šalia kitos - tai pigiau, nei pastatyti tiltą.

Pralaidos vamzdžio diametras paskaičiuojamas pagal numatomą vandens pratekėjimo kiekį, o ilgis - pagal kelio, po kuriuo tiesiamas vamzdis, plotį; dažniausiai naudojame 0,4 - 1,60 m skersmens ir 3 - 12 m ilgio pralaidų vamzdžius. Didesnio skersmens pralaidų vamzdžiai gaminami iš gelžbetonio ir rifliuotos skardos, mažesnio skersmens - iš PVC. Pralaidos įrengimo darbų trukmė - nuo 0,5 darbo dienos iki 2 dienų, priklausomai nuo pralaidos dydžio, darbų apimties ir eismo intensyvumo.

Pralaidos laukų ir kelių apsaugai nuo vandens apsėmimo įrengiamos irgi po keliais ar keliukais, tačiau ne griovių ar upelių su keliais susikirtimo vietose, bet kai vienoje kelio pusėje apsemiami nemelioruotų laukų plotai. Tuomet, pravedus po keliu pralaidą, vanduo pagal nuolydį gali nutekėti į kitą kelio pusę, o iš ten - į kitus vandens telkinius.

Užmirkus laukams, savivaldybės atstovai įsitikina laukų apsėmimo faktu ir kelio pralaidos įrengimą įtraukia į kelių eksploatacijos arba melioracijos darbų sąrašą.

Vandens pralaidų atnaujinimas. Vandens pralaidas, kaip ir visus hidrotechnikos statinius, būtina prižiūrėti, atnaujinti, remontuoti.

Ypač svarbu laiku pastebėti ir išvalyti besikemšančius pralaidų vamzdžius, kol dar perteklinis vanduo - kaip šalia esančios pralaidos užsikimšimo pasekmė - „netikėtai“ nepradėjo semti laukų staigių liūčių ar pavasario polaidžio metu. Nes laukų apsėmimo priežastimi dažnai būna užsikimšusi kelio pralaida.

Pralaidų ilgaamžiškumą įtakoja ne tik pati pralaidos konstrukcija, bet ir visa susieta sistema - kaip prižiūrimi ir funkcionuoja melioracijos grioviai, šalikelės, upeliai, pvz., jei užsikimš kanalas, neveiks ir pralaida. 

Paminėtina, kad pralaidų tvarkymo darbus neprognozuojamai pakoreguoja ir pati gamta -tai  audrų nulaužti medžiai,  netikėtos praplauto kelio įgriuvos ir pan.

Vandens pralaidoms, kaip ir visiems hidrotechnikos statiniams, pagal Statybos techninius reglamentus suteikiame 5 metų garantiją.

Vandens telkiniuose įrengiamos pralaidos

Vandens saugyklų ir tvenkinių vandens aukščiui reguliuoti yra specialūs įrenginiai, kurių pagalba

  • Vanduo nuleidžiamas - kai reikia išvalyti užtvankos plote upės dugną, jei per ilgesnį laiką uždumblėja. Išvalius užtvenkto vandens telkinio dugną, vanduo vėl pakeliamas.
  • Vanduo pakeliamas, kad neužlietų žemiau esančių vietovių;

Pagrindinės vandens telkinių aukščio reguliavimo pralaidos

Vandens  Išleidimo pralaida, arba vandens išleistuvas – pralaida vandeniui iš kanalo, vandens saugyklos ar tvenkinio išleisti technologiniais, saugumo (gresiant hidromazgo gedimui ar avarijai) bei specialiaisiais tikslais, pvz., ruošiantis šalinti nuosėdas iš vandens saugyklos (Statybos techninis reglamentas STR 2004);

Šachtinė vandens pralaida, arba vandens reguliavimo šachta - kai vamzdyno priekinėje dalyje yra gelžbetoninis bokštas-antgalis.

Šachtinių vandens pralaidų sienos turi atlaikyti labai stiprų vandens slėgį; suprantama, kuo šachtos sienos aukštesnės, tuo tenka atlaikyti stipresnį slėgį. Be to, šachtinėse vandens pralaidose montuojami įrenginiai, reikalingi šios šachtos vandens praleidimo funkcijai palaikyti. Todėl šachtinių pralaidų sienos statomos iš išskirtinai tvirto, specialaus sutankinto betono su priedais; kartais šachtinės pralaidos sienos dengiamos ir specialiu hidroizoliaciniu sluoksniu.

Užtikrinti šachtinių vandens pralaidų tvirtumą ir patvarumą ypatingai svarbu, nes per ilgą laiką vanduo gali praardyti betoną ir ištekėti. Tai prilygtų ekologinei katastrofai, nes žūtų dalis tvenkinio gyvūnijos, ypač nukentėtų žuvys.

Pabrėžtina, kad besimaudantiems tvenkiniuose šalia vandens užtvankų labai svarbu laikytis saugaus atstumo iki užtvankos, nes kartu su vandens srove galima nuslysti į pačią pralaidą ir sunkiai susižeisti.

Sifoninė vandens pertekliaus pralaida - pritaikyta slenkstinė arba vamzdinė vandens pertekliaus pralaida su sifoniniu antgaliu.