Dėmesys Žmogui ir Žemei

Melioracija, tvenkiniai ir pralaidos, vandentiekis ir nuotekų tinklai, keliai ir aikštės, pamatai ir šlaitų sienos — žmogaus gerovei, žemės tausojimui.

Hidrotechnikos statinių grupės

Hidrotechnikos statinių grupės

UAB „Mevilsta” suteikta teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Kvalifikacijos atestato Nr. 87

 • Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas 2012 m. gruodžio 18 d.
 • Pirmą kartą Kvalifikacijos atestatas išduotas 1998 m. sausio 20 d.

Ypatingo statinio kategorijai priskiriami šie Hidrotechnikos statiniai*

 • Galingesnės nei 1MW jėgainės
 • Hidrotechnikos statiniai, kurių patvankos aukštis didesnis nei 3 m
 • Jūrų ir upių uostai bei jų statiniai

Kiti hidrotechnikos statiniai, kuriuos gali pastatyti UAB „Mevilsta“

Turėdama ilgalaikę patirtį bei kvalifikuotus savo srities specialistus ir vadovaudamasi Statybos techniniu reglamentu (STR), įmonė gali statyti ir kitus hidrotechnikos statinius, kurių gausi įvairovė skirstoma į grupes pagal eilę požymių:

 1. Pagal statybos vietą hidrotechnikos statiniai skirstomi į sausumos ir jūrų.
  • Sausumos hidrotechniniai statiniai
   • Upių
   • Kanalų
   • Ežerų
   • Tvenkinių
   • Vandens saugyklų
   • Specialiųjų vandens objektų
 2. Pagal funkcinę paskirtį hidrotechnikos statinius galime statyti
   • Vandens patvenkimo
   • Vandens praleidimo
   • Vandens ėmimo
   • Vandens tiekimo (transportavimo)
   • Apsauginius, specialiuosius ir kt.
 3. Pagal naudojimo laiko trukmę hidrotechnikos statiniai statomi
  • Nuolatiniai - kuriems galimai nustojus veikti vartotojams sutrinka paslaugos tiekimas, pvz., sutrikus hidroelektrinės veiklai, nutrūks elektros tiekimas.
  • Laikinieji - naudojami kaip pagalbinė priemonė nuolatinių hidrotechnikos statinių statybos, remonto, atnaujinimo metu. Pvz., laikinai nukreipiama upės vaga, kol reikiamoje vietoje bus pastatytas nuolatinis hidrotechnikos statinys; jį pastačius, laikinas įrenginys panaikinamas, ir upės vaga sugrąžinama atgal atlikti numatytą funkciją.
 4. Pagal ūkinę ir panaudojimo paskirtį galime statyti šiuos hidrotechnikos statinius
  • Bendrieji - skirti ūkinei veiklai
   • užtvankos,
   • vandens pralaidos
  • Tiksliniai
   • hidroelektrinės,
   • prieplaukos,
   • hidromelioraciniai įrenginiai (vandens pralaidos, siurblinės)
   • žuvininkystės (žuvų pralaidos, žuvininkystės tvenkiniai)
   • poilsinio pobūdžio (maudyklos, valčių prieplaukos)
 5. Hidrotechnikos statinių grupės pagal statybines medžiagas
  • Gruntiniai (žemių, smėlio, žvyro, molio)
  • Betoniniai-gelžbetoniniai
  • Akmeniniai
  • Metaliniai
  • Mediniai
  • Sintetiniai
  • Mišrūs
 6. Hidrotechnikos statiniai pagal statybos būdą
  • Supiltiniai
  • Suplautiniai
  • Surenkamieji
  • Monolitiniai
  • Surenkamieji-monolitiniai
  • Mišraus statybos būdo

Tai pagrindinės hidrotechnikos statinių grupės, tačiau konkretaus statinio kategorija nustatoma ir įvardijama pagal konkrečią situaciją.

*Hidrotechnikos statinių, kuriuos gali statyti UAB „Mevilsta“, klasifikacijos pagrindas - „Hidrotechnikos statiniai“, V. Damulevičius ir J. Vyčius. Kaunas, 2008.